การชำระเงิน

ชำระเงินก่อนส่งสินค้า

- ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท คิว เซรามิค จำกัด

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บิ๊กซี-ศรีนครินทร์ 226-0-01188-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ ศรีนครินทร์ (ลาซาล) 353-3-00842-8
ธนาคารกสิกรไทย ศรีนครินทร์ กม.15 352-1-01707-3
ธนาคารกรุงเทพ ถนนศรีนครินทร์ 227-3-02800-7
ธนาคารกรุงไทย ศรีนครินทร์ กม.14 253-6-00961-0
เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน พร้อมแจ้งชื่อและเบอร์โทรลูกค้า ดังนี้
ส่ง Fax สำเนาใบ payin มาที่เบอร์ 02-7585808
หรือ อีเมล info@qceramic.co.th