ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
สำหรับทุกช่องทางการสั่งซื้อ ลูกค้าแจ้งรายละเอียดสินค้า จำนวนสั่งซื้อ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คสินค้า โดยลูกค้ายังไม่ต้องชำระเงิน จนกว่าเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันยอดที่ต้องชำระ
1. สั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ โดยสั่งซื้อมาที่ info@qceramic.co.th
2. สั่งซื้อผ่านทางโทรศัพท์ โทร 02-385-7112 หรือ 02-758-5066
3. สั่งซื้อผ่านทางโทรสาร (FAX) : 02-7585808 
หมายเหตุ ราคาที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เป็นราคาเฉพาะค่าสินค้า ยังไม่รวมค่าจัดส่ง (ค่าขนส่งคิดเฉพาะบางสินค้าสำหรับส่งต่างจังหวัด)