การจัดส่งสินค้า
ข่าวดี! สำหรับลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล บริษัทมีการบริการการจัดส่งฟรี ภายใน 3-7 วันทำการ
สำหรับสินค้าพิเศษบางรายการที่จัดส่งในพื้นที่ต่างจังหวัด บริษัทจะทำการแจ้งค่าจัดส่งตามระยะทางและทำการนัดวันจัดส่งสินค้า
ในวันที่ทำการส่งสินค้าให้แก่ท่าน พนักงานส่งสินค้าจะติดต่อท่านทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันสถานที่และเวลาในการจัดส่งสินค้า
หมายเหตุ บริษัทจัดส่งสินค้าหลังจากการตรวจสอบการชำระเงินของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น