ร่วมงานกับเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ส่งเอกสารสมัครงาน ท่านสามารถติดต่อ info@qceramic.co.th หรือ โทร 02-385-7112 ต่อ 142 หรือ 02-758-5066
ตำแหน่งเปิดรับสมัคร
Telesales - 5 อัตรา
ขายโครงการ - 5 อัตรา
ธุรการขาย - 3 อัตรา
ธุรการบัญชี - 2 อัตรา